Skla

U oken a dveří firmy Jurczek je možné použít různé druhy výplní a okenních skel, které jsou v současnosti dostupné na trhu. Od skla se často vyžaduje mnoho vlastností: má chránit před zbytečnou ztrátou tepla nebo nadměrnou insolací, únavným hlukem, chránit před vloupáním nebo také má být doplňující dekorací.

 

 

 

Čtyřsklo ***  Revoluce v zasklívání(!)

Novinka: Čtyřsklo - Součinitel Ug=0,3 W/m2K
Světové trendy v úspoře energie vyžadují od výrobců oken, aby nabízeli stále novější řešení. Víme, že základem získání nejlepších parametrů tepelné izolace oken je využití novátorských druhů skel s nejnižším součinitelem Ug.
Mezi prvními jako odpověď na požadavky trhu v oblasti energetické úspory zavádíme čtyřsklo o součiniteli Ug = 0,3 W/m2K (!); tloušťka 52 mm – rámeček Swisspacer.

Rekordní součinitel Uw

Okno GENEO se sklem 0,3 W/m2K pro referenční rozměry jednokřídlového okna 1230 x 1480 dosahuje revolučního Uw = 0,59 W/m2K (!)

 

Trojsklo ***  Nový standard(!)

Sklo ENERGO o součiniteli Ug: 0,8 W/m2K, Ug: 0,7 W/m2K, Ug: 0,6 W/m2K (sklo 40 mm) a 0,5 W/m2K (sklo 44 mm) s technologií Super Spacer zaručující lepší součinitel celého okna Uw o 15% - výsledky potvrzené výzkumem v  Laboratoři stavební techniky

 

 

Dvojsklo***  Standard(!)

Ve standardním provedení oken si každý zákazník může objednat speciální, energeticky úsporné sklo LUX-PLUS 1,0, které zajišťuje velmi dobrou tepelnou izolaci a ve spojení s vhodnými parametry profilů dokáže významně snížit náklady na topení. Jednokomorová dvojskla, kde jedno sklo je typu thermofloat s nízkoemisním povrchem (tenká, neviditelná vrstva ze vzácných kovů, která zevnitř zabraňuje ztrátě tepla). Mezi dvojskly se nachází vzácný plyn argon, který dodatečně snižuje termoizolační koeficient a okna jsou nim plněna ve speciální vakuové místnosti.

 

Super Spacer®

Definice „tepelný rámeček” se vztahuje ke schopnosti vedení tepla přes distanční rámečky používané ke spojení tablí skla u dvojskel, popřipadě trojskel. Jestliže hmota, ze které je vytvořen distanční rámeček má koeficient vedení tepla mnohem menší než rámeček z obyčejného hliníku, tak zasluhuje název „tepelný rámeček”.

Super Spacer® je rámeček z polymerické pěny, která obsahuje molekulární síto– plnící úlohu distančního rámečku, která spojuje tabule skla u dvojsklech nebo trojskel. Super Spacer® ve své struktuře neobsahuje kov a patří k termicky nejefektivnějším systémům distančních rámečků.

Výrobce oken EUROCOLOR jako první vybavuje sériově své okenní systémy s rámečkem Super Spacer®.

Dvojskla nebo trojskla s rámečkem Super Spacer® v rámci nabídky firmy Jurczek jsou dostupná ve standardu, bez žádných dodatečných příplatku!

Rámeček Super Spacer® je pružnou hmotou – rozšiřuje se a zmenšuje, ale vrací se k původnímu tvaru po odstranění zatížení. Má schopnosti přizpůsobení se k přirozenému procesu vznikání deformací způsobených změnami teploty, působením větru a změnami vzdušného tlaku. Nevznikají tedy praskliny, které by mohly vést ke vzniku netěsnosti.

Výsledky průzkumů Kanadského zdravotního ústavu dokazují, že díky použití systému Super Spacer® vlhkost u oken s izolačním sklem je nižší, a výskyt bakterií je menší dokonce o 60%. Super Spacer® se dále doporučuje používat všude tam, kde hluk letadel, vlaků nebo automobilů může být problémem pro obyvatele.

Rámeček Super Spacer® se vyznačuje velkou těsností na pronikání plynů, díky čemu se nezmenšuje koncentrace vzácných plynu (argonu, kryptonu), které vyplňují prostor v mezi skly a tepelná izolace se nezmenšuje. Super Spacer® se vyznačuje vyšším tepelným odporem než distanční hliníkové rámečky, což zmenšuje koeficient U pro dvojsklo o 5%. Vede to k šetření energetických nákladů a redukuje kondenzace, vrstvu ledu a zmenšuje možnost vzniku plísně.

Klady skel s rámečkem Super Spacer® ve srovnání s tradičními hliníkovými rámečky a dosavadními tepelnými rámečky:

  • vyznačuje se 950-násobnou menší tepelnou vodivostí, omezující ztrátu tepla o 94% ve srovnání se stejným druhem skla s hliníkovým rámečkem
  • jako jediný na trhu, snižuje součinitel termoizolace celého okna Uw o 0,2 W/m2K, snižujíc o 15% náklady spotřeby energie
  • snižuje a redukuje hluk o 2 dB
  • minimalizuje kondenzaci vodní páry díky zvýšení o 9° C teploty na povrchu skla
  • vylučuje plíseň a houby, které jsou škodlivé pro naši dýchací soustavu, dokonce o 60%
  • minimalizuje pravděpodobnost prasknutí skla následkem napětí - díky zvětšené pružnosti spojení rámečku se sklem
  • prodlužuje životnost skla a jeho vlastností -až o 20 let.
  • barva rámečku výborně tvoří celek se sklem, díky tomu je tento rámeček neviditelný z dálky.

 

Ornamentní skla

altdeutsch altdeutsch bronz crossfield delta delta bronz delta bronz mat.
           
delta mat. eclissi flutes čirý flutes mat. crepi chinchila
           
chinchila bronz kathedral konfeta krizet kůra kúra bronz
           
madeira madeira bronz master carre mlečné polar quatrix
           
   
quatrix mat. silvit silvit bronz stalactit