OBLAST POUŽITÍ NA STAVBĚ.

 

ZATEPLENÍ STŘECHY-SANACE


ÚPLNÁ IZOLACE KROKVÍ S BEDNĚNÍM

 

 

Konstrukce odshora dolů

1 stávající střecha
2 krokve se zadním odvětráním (5,2 cm)
3 krokve s bitumenizovanou dřevovláknitou deskou (1,8 cm)
4 krokve s ISOCELLEM, podíl dřeva 15 %  (8 cm)
5 druhá vrstva s ISOCELLEM, podíl dřeva 8 %
6 parotěsná fólie Öko Natur
7 laťování krokví / vzduch (2,4 cm)
8 GKF (1,5 cm)

 

Hodnota U – výpočet pro celkovou konstrukci s ohledem na podíl dřeva.

Tloušťka izolace    Hodnota U W / m²K
celulóza                 celková konstrukce

  8 +   8 cm                  0,24
  8 + 10 cm                  0,22
  8 + 12 cm                  0,20
  8 + 14 cm                  0,18
  8 + 19 cm                  0,15
  8 + 24 cm                  0,13
  8 + 30 cm                  0,11
  8 + 34 cm                  0,10

 

Dodatečná sanace střechy u střešní stěny s bitumenovou fólií na bednění

„Studené“ střechy, které jsou provedeny pomocí bitumenových střešních fólií, byly zpravidla realizovány s dodatečným zadním odvětráním izolace. Nové výpočetní metody umožňují takřka reálné výpočty neustáleného hygrotermického chování vícevrstvých stavebních dílů při přírodních klimatických podmínkách. Díky tomu může být v mnoha případech provedena úplná izolace krokví. Celulózová izolace Isocell akumuluje vlhkost, která v zimě proniká do stavebního dílu. Vyschnutím v létě (difuzní obrat) potom vlhkost znovu proniká do vnitřních prostor.

Izolace krokví při chybějícím spodku střechy.

Nemáte k dispozici žádnou „studenou“ střechu – stojíte na Vaší půdě a vidíte střešní tašky? – Žádný problém, pomocí difuzně otevřené podstřešní fólie (OMEGA bednicí fólie) nebo podstřešních dřevovláknitých desek může být dodatečně nahrazen chybějící spodek střechy bez nového pokrývání.
Dodatečná vestavba vodonosného podstřeší je možná také pomocí bitumenizovaných dřevovláknitých desek. (Základem výpočtu pro uvedenou U- hodnotu byl 15 % podíl dřeva v půdorysu krokvové soustavy a 8 % podíl dřeva v druhé vrstvě. Dále se vycházelo z velikosti krokví 15 cm).